Meteen naar de inhoud

Sociaal Zekerheidsrecht

Rustenburg Advocaten biedt deskundige en betrokken rechtshulp op het gebied van sociaal zekerheidsrecht. Sociaal zekerheidsrecht is een breed rechtsgebied en kent een uitgebreid stelsel aan regelgeving. Dit stelsel is er op gericht mensen financiƫle bestaanszekerheid te verschaffen in situaties als bijvoorbeeld werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

Wij kunnen u bijstaan in de verschillende bezwaarprocedures bij ondermeer het UWV, de Sociale Verzekeringsbank en gemeenten en uw belangen behartigen bij beroepsprocedures bij de rechtbank, de Centrale Raad van Beroep en de Raad van State.

 

Onder het sociaal zekerheidsrecht vallen zaken die ondermeer betrekking hebben op:

-uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en ziekte (bijvoorbeeld Ziektewet, WIA, WAJONG en WAO)
-uitkeringen bij werkloosheid (bijvoorbeeld WW en WWB)
-voorzieningen voor gehandicapten
-AOW, kinderbijslag (AKW), en uitkeringen van nabestaanden (Anw)
-toeslagen op grond van de Toeslagenwet
-studiefinanciering.