Meteen naar de inhoud

Bestuursrecht

Onder algemeen bestuursrecht wordt verstaan alle problemen die burgers of bedrijven ondervinden in hun contacten met de overheid. Dit kan een gemeentelijke of provinciale overheid zijn, maar ook de rijksoverheid of bijzondere, door de overheid opgerichte bestuursorganen.

Rustenburg Advocaten heeft de nodige ervaring inzake geschillen met de overheid. Onze advocaten onderhandelen en procederen voor u in administratiefrechtelijke kwesties. Via bijvoorbeeld het vragen van een voorlopige voorziening kan dikwijls een snelle oplossing worden bereikt.