Meteen naar de inhoud

Kantoororganisatie Rustenburg Advocaten

Rustenburg Advocaten is een eenmanszaak gevestigd aan de Apeldoornselaan 21 te (2573LA) Den Haag. U kunt Rustenburg Advocaten bereiken onder het telefoonnummer 070-356 1332. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Rustenburg Advocaten.

De kantoorverantwoordelijke is mevrouw mr. S. Salhi. Mr. S. Salhi is advocaat en ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA): gevestigd aan de Pr. Beatrixlaan 5 te (2595AK) Den Haag, 070-335 3535, info@advocatenorde.nl.

Mr. S. Salhi heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- en subrechtsgebieden geregistreerd:

Personen- en Familierecht
– Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen
– Internationaal privaatrecht
– Jeugdbeschermingsrecht
– Ouderschap en erkenning

Sociaal-zekerheidsrecht
– Sociale voorzieningen
– Volksverzekeringen
– Werknemersverzekeringen

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Mevrouw mr. I. Lamou is advocaat in dienst bij Rustenburg Advocaten. Dat betekent dat zij alleen optreedt voor Rustenburg Advocaten als bedoeld in art. 5.9, onderdeel g Voda.

Bij ziekte of overmacht zal Rustenburg Advocaten in overeenstemming met cliënt trachten de zaak aan te laten houden. Indien dit niet lukt of niet reëel is  bijvoorbeeld bij langdurige ziekte zal Rustenburg Advocaten zorgdragen voor waarneming/vervanging intern danwel extern door andere advocaten waarmee Rustenburg Advocaten afspraken mee heeft gemaakt. De zaken van het kantoor worden thans waargenomen door:

Mr. H. Polat (Escamp Advocatuur)
Apeldoornselaan 224
2573LV Den Haag
info@escampadvocatuur.nl

Mr. T. Ertekin (Advocatenkanoor Ertekin)
Calandstraat 1
2521 AD Den Haag
info@ertekin.nl

Het kanoot beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering welke voldoet aan de vereisten van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten bij AON verzekeringen en bekend onder polisnummer 5229-MM110294514.

De aansprakelijkheid is per geval beperkt tot €500.000,- (vijfhonderdduizend), te vermeerderen met het eigen risico van €2.000,- (tweeduizend). Op de dienstverlening van Rustenburg Advocaten is het Nederlands recht van toepassing en is de Rechtbank Den Haag bevoegd.

Rustenburg Advocaten beschikt met ingang van 1 februari 2022 niet over een derdengeldenrekening en is niet aangesloten bij een Stichting Derdengelden.  Rustenburg Advocaten kan derhalve geen derdengelden ontvangen.

Rustenburg Advocaten
Rechtsvorm: eenmanszaak
KvK nummer: 62851314
Btw nummer: NL145525041B02